Hỗ trợ kỹ thuật:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Di động: 0163 9989 001 (Mr.Đông), 0163 9989 002 (Mr.Toàn),

0163 9989 005 (Mr.Thắng),

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 108, 210

Di động: 0968 699 983 (Mr. Phạm Mạnh)

Hỗ trợ kinh doanh:

Cố định: 04.3783 5200, số máy lẻ : 202, 204