Hỗ trợ kỹ thuật:

Cố định : 024.3783 5200

Di động: 0163 9989 001 (Mr.Đông), 0163 9989 002 (Mr. Quốc Anh)

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng:

Miền bắc: 024.3783 5200

Miền trung: 0236.368 9877

Miền nam: 028.6290 3130

Di động: 0968 699 983 (Mr. Phạm Mạnh)

Hỗ trợ kinh doanh:

Cố định: 024.3783 5200

Di động: 0163 9989 186 (Mr.Quảng)